Program Operacyjny
Inteligentny Rozwój
Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

POIR

Litwiński
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program operacyjny: PIOR.00.00.00.Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa: POIR.03.00.00.Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie: POIR.03.04.00.Dotacje na kapitał obrotowy

Nazwa instytucji wydającej decyzję o dofinansowaniu: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Tytuł projektu:
Dotacja na kapitał obrotowy dla Litwiński Transport – Sprzęt – Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Św. Krzysztofa 26, 33-312 Tęgoborze, NIP 734 353 08 47

Opis projektu:
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Cel projektu:
Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielana jest dotacja

Okres realizacji projektu:
Od 2020-07-01 do 2020-09-30

Numer naboru
POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20

Wartość projektu: 350 303,43 zł, pomoc publiczna, wkład: Fundusze Europejskie

PARP plakat informacyjny do pobrania

Zobacz więcej zdjęć
Zobacz więcej zdjęć
Zobacz więcej zdjęć
Zobacz więcej zdjęć
Zobacz więcej zdjęć
Zobacz więcej zdjęć